Friday, September 01, 2006


FENKATA TAL-HBIEB
Il-Klabb se jorganizza fenkata tal-hbieb nhar it-Tnejn 25 ta' Settembru fil-klabb stess.
Il-postijiet huma limitati ghalhekk kull min huwa nteressat ghandu jcempel fuq 21231192.
Din l-attivita qed tittella' bi skop ta' gbir ta' fondi ghal-Klabb taghna
Nisperaw li narawk

No comments: